Voor wie?

0
De jeugd van ZDH. De vereniging heeft ten doel het financieren van activiteiten op het gebied van jeugdsport en wel voor die activiteiten welke niet uit de contributies van de vereniging worden of kunnen worden voldaan, teneinde de belangstelling voor de sport in het algemeen te bevorderen. De vereniging stelt zich voorts ten doel het onderhouden van de onderlinge band van haar leden.

Nieuwe initiatieven

0
De Club van Vijftig draagt draagt graag een steentje bij aan de beleving van sport door de jeugd van ZDH, liefst iets van blijvende aard. Maar wat? Hiervoor roept het bestuur de hulp in van ouders, begeleiders of ieder ander die de jeugd van onze club een warm hart toedraagt. Ideeën, suggesties of aanvragen kunnen worden doorgegeven aan het bestuur.

Sponsor of lid worden?

0
Iedereen die ZDH een warm hart toedraagt kan lid worden van de Club van 50. De vereniging telt momenteel (2010) 46 leden en die betalen elk jaar €25,- aan contributie. De inkomsten worden voor het overgrote deel besteed aan de jeugd van ZDH. Een klein deel wordt gereserveerd voor het lustrumfeest.

Laatste nieuws

0